Vikingarnas resor

Vikingarnas resor västerut

Vikingarna var mer än bara plundrare. De var de som först hittade till Island och bosatte sig här. Mycket säger att det var vikingar som kommit ur kurs sedan de hittat Färöarna och bosatt sig där. Island befolkade de på 50-60 år. Ön upptäcktes inte förrän på 870-talet. De började med kustområdena vilka var lättast att befolka när de kom till sjöss. Vikingarna navigerade sina sjöresor med hjälp av himlavalvet genom stjärnornas ställning och sedan genom hur solen befann sig. Innan vikingarnas resor var de flesta öar ut på Atlanten folktomma.

På Island lever många sagor från vikingatiden kvar. En av de mest kända är hur hövdingen Erik Röde seglade västerut. Från Island gick seglats vidare och han upptäckte Grönland. Han bosatte sig där och fick med sig fler islänningar som också valde at bosätta sig där. Leif den lycklige, Erik Rödes son seglade vidare från Grönland och upptäckte Nordamerika på sin resa västerut. Det var på kusten vid New Foundland som han landsteg och han kom att kalla landet för Vinland. Det är känt att vikingar seglade söderut längs med Amerikas kust och namnet Vinland kan komma av att de hittade vildväxande vindruvor längre söderut. I Nordamerika har det hittats flintstenar från Grönland och Island på boplatser där nordborna bosatte sig. Befolkningen på Grönland levde kvar på Grönland. Även efter att det som idag kallas vikingatiden tagit slut, levde och odlade de på ön. Befolkningen var kristen och byggde upp ett samhälle runt kristendomen. Det var först när klimatet kom att försämras och möjligheterna till odling blev allt för svåra som problem började uppstå. När odlingar genererade mindre och mindre mat levde de mer och mer på fisk. Variationen på föda blev för liten och bristsjukdomar ledde till att befolkningen dog ut eller att de lämnade ön.

Sveas vikingar reste österut

Sveas vikingar reste österut
Sveas vikingar reste österut

De vikingar som bodde i de östra delarna av Sverige reste mestadels österut. Härifrån kommer namnet rus som antagligen härstammar från att många av de vikingar som reste kom från Roslagen. Vikingarna som tog sig österut bodd från Uppland och söderöver i Sverige. Det kan även tänkas att namnet hör ihop med namnet Ryssland. Vikingarna som seglade över Östersjön tog sig vidare genom Finska viken och över Ladoga. De kom på detta sätt fram till Volga och kunde fortsätta sina seglatser ned mot Kaspiska havet. Det var även genom resor här som de kunde nå fram till Miklagård. För det krävdes att de rodde uppför Dyna, Njemen eller Weichsel och sedan satte skeppet på rullar. De kunde därigenom fortsätta sin resa genom Dnestr, Dnepr eller Don till Svarta havet för att nå fram till den östromerska huvudstaden de kallade Miklagård som på den tiden hette Bysans. Det hände att vikingar stannade för att arbeta i Miklagård. De kunde få tjänst som väring eller livvakt hos kejsaren. Till skillnad från många vikingar som reste västerut var de flest som reste österut fredliga och handelsmän. Troligtvis hade de med sig päls som handelsvara. De seglade lång söderut och bytte sina varor mot mer exotiska som arabiska handelsmän hade tagit med sig söderifrån. Det hände att handelsmännen valde att bosätta sig på de nya platserna där de gjorde handel. Vi har fått mycket information från gravstenarna.