Vikingar lydde under oskrivna lagar

Vikingarna levde under hårda lagar och många lagar var förbundna så att hela familjen blev skyldig om en familjemedlem begick ett brott. Lagsystemet var också bra mycket mer avancerat än vad man kan tro med tanke på vikingarnas vilda leverne. Modellen att hela familjen var ansvarig lyste igenom i hela samhället och familjerna var tätt bundna till varandra. Genom århundradena som vikingatiden var utvecklade sina lagar och regler till att få ett bra lagsystem och lagsystemet vi har idag har utformats utifrån det.

Hände det att en person blev förorättad var hela familjen från personen som begått brottet skyldig att betala blodspeng till offret. Om en viking blev vanärad kunde det leda till att bröder och systrar blev bannlysta för giftermål eller att släkten fick dras med evig skam. Alla i samhället stod under de oskrivna reglerna. Det gällde såväl stormän, som annars stod över bönderna i allt, som de fattigaste.

Stormannen
Stormannen

Stormannen var han som skyddade både byn och familjen mot yttre fiender. I stormansgården hölls de största festerna och gäster från när och fjärran samlades här. Det var även här köpmän och hantverkare gjorde sina affärer och det var här gudarna dyrkades. Stormansgårdarna spelade en central roll för byarna under den här tiden. På de stora festerna serverades lyxig mat i form av fläsk och stekta fåglar och som dryck serverades vin. Det som gjordes på en stormansgård var ofta storslaget och silverbestick kantades med fina linnedukar och vackra glas som köpts under handelsresor.

Tinget en gång i halvåret

Stormannen höll också i tinget som hölls en gång på våren och en gång på hösten. Här planerades vad som skulle ske till nästa ting ägde rum och det var även här som folk blev dömda. Vid tinget betalades skatt in och vem som helst kunde säga sin åsikt. Kvinna som man, rik som fattig. Tinget pågick ungefär en vecka och alla fria män förväntades deltaga. Det fanns några undantag som änkor och ålderssvaga samt om en man var tvungen att sköta sin gård på egen hand kunde han skicka en representant. Konflikter löstes i tinget och var den mellan två män löstes den ofta genom tvekamp. Det fanns olika former av tvekamp. En variant var Holmgång som löstes genom att deltagarna fick vapen och sköldar. En annan var bältesspänning där båda deltagarna spändes fast med ett bälte och sedan förseddes med var sin dolk. Det slutade ofta med att båda deltagarna dog av sina skador. En tvekamp fick inte avbrytas. Även skilsmässor kunde lösas på tinget och det räckte med att en man kysste en annan kvinna för att hon skulle kunna kräva ut skilsmässa.

Lagarna var många gånger enkla men väldigt hårda. Vikingarna följde lagarna och mycket handlade om heder och ära för familjen. Tittar man noggrannare på det kan man se att en hel är grunden som vi har idag, även om vi har mindre blodiga ting och följder. Vikingarna har på många sätt påverkat det svenska samhälle vi har idag och det märks många gånger inte bara när det gäller lagar och regler.