Vikingar – ett äkta bondesamhälle

Det är lätt att tro att vikingarna var slagskämpar, pirat och krigare, men faktum är att vikingatiden till största del präglades som ett bondesamhälle. Grunden för hela tidsepoken var just att de odlade och tog hand om marken. Det var här grunden för allt byggdes upp och möjligheterna till resorna gjordes. På den här tiden var det kallt och ett hårt klimat att leva i uppe i Norden.

Avancerad utrustning

I en utgrävning under tidigt 80-tal hittades spår från en hjulplog. Det här fyndet har gjort att man har förstått att vikingarna använde mer avancerade hjulplogar än vad man trott innan.  Fyndet som gjordes på Jylland räknas idag som ett av de viktigaste som gjorts sedan vikingatiden. Efter fyndet har det kommit fram att vikingarna inte använde så primitiva redskap för jordbruket som man tidigare trott. Innan trodde man att de bara kunde göra en skåra i jorden, men detta fynd visade att plogen även vände jorden och på så vis skapade mer näring åt de nya grödorna.

Avancerad utrustning
Avancerad utrustning

Nu gjordes det första fyndet på Jylland, men senare fynd har visat på att samma redskap användes på andra ställen i Norden. Eftersom klimatet i Norden var kallt och svårt att bo i gjorde det här att bättre mat kunde odlas och att leverne på det viset blev bättre. Bönderna var den största befolkningsgruppen bland vikingarna och när männen begav sig ut på resor var det kvinnorna som tog hand om allt på hemmaplan. Plogfyndet har fått forskare och historiker att se annorlunda på hur vardagslivet under vikingatiden kunde se ut. Samhällena låg i dalar och vikar. Bostadshusen byggdes ofta uppe på någon kulle för att ha bra utsikt över både vänner och fiender.

Alla deltog i arbetet

Byarna fungerade ofta som ett kollektiv och alla deltog i arbetet vid gårdarna. Hela familjen deltog i arbetet. Både barn, kvinnor och män. Redan på den här tiden kunde det odlas vete, korn och havre. Råg var det som odlades mest då den var mest härdig. Fynden från odlingarna visar på ett avancerat bondesamhälle och den råg som odlades var en härdig höstråg. Det är lite oklart om den skördades på vår eller höst, men den klarade att övervintra under ett snötäcke. Bönderna bakade och kokade gröt  på de grödor som man skördat. Deras arbetssätt lade även grunden till att äta enligt dagens metod med två större måltider. Förutom säden åt de även bland annat bär och färskost. Till maten drack de vatten, kärnmjölk eller svagdricka. Där klimatet var för hårt för att kunna odla levde vikingarna istället på att fiska och djurskötsel. De hade samma djur som vi till stor del har idag i de svenska bondesamhället. Grisar, getter och gäss kunde ofta ströva fritt på gården. Sedan hade de även hästar, oxar och kor. Det viktigaste djuret för vikingen var kon. Fynd av ben från kor har gjorts sedan vikingatiden som visat på att korna kunde leva upp till tio år. Något som tyder på att vikingarna behöll korna för att även kunna få mjölken och inte bara köttet. Mjölkprodukterna var viktiga för bönderna under de långa vintrarna och säkrade att de hade mat.