Sverige under stormaktstiden

Epoken som i Sveriges historia har kallats för Stormaktstiden var mellan åren 1611 och 1718. Under de här åren kom Sverige till att bli en stormakt i Europa och svenskarna inte bara erövrade, de lyckades även upprätthålla en stormaktsställning. Den tidsepok som var innan kallas Äldre Vasatiden och det som kom efter Stormaktstiden är den epok vi kallar Frihetstiden, även om fredsavtalet med Ryssland inte kom till förrän under 1921. Stormaktstiden har också delats in i två delar och den ena är Yngre Vasatiden som varade fram till 1654 då Karolinska tiden tog över fram till epokens slut.

Perioden börjar när Gustav II Adolf fick tronen i Sverige. En del historiker vill gärna ändra tiden och säga att den börjar i samband med att Erik XIV sänder en armé till Estland, men fortfarande är det 1611 som är det officiella året. Epoken avslutas i samband med freden i Nystad år 1721 efter att det stora nordiska kriget tagit slut.

Sveriges ekonomi tog flera steg framåt

Sveriges ekonomi tog flera steg framåt
Sveriges ekonomi tog flera steg framåt

Det är lätt att tro att stormaktstiden betydde att det gällde enbart att Sverige vann mark, men samtidigt så vann vi även ekonomisk makt och kom att höja både levnadsstandard och BNP per capita. Efter stormaktstiden tog det hela 170 år innan Sverige nådde samma BNP per capita igen. Det var naturligt eftersom Sveriges ekonomi krympte i samband med att Stormaktstiden tog slut och att man samtidigt slutade vinna ny mark. Krigarkungen Karl XII stupade 1718 och efter det delade krigskassan upp och hans armé löstes upp. En stor kamp om makten i Sverige började ta över och på sikt gynnade det inte Sveriges ekonomi och välfärd.

Under det 30-åriga kriget finns Sverige stort finansiellt stöd av andra Europeiska länder. Ett land som verkligen hjälpte till var Frankrike och de var intresserad av att få den stora nationen Tyskland med sitt furstesläkte Habsburg försvagat. Samtidigt fanns det stora handelsländer ute i Europa som ville att Östersjön inte skulle domineras av en stor nation och det var England och Nederländerna. Även de bistod Sverige då de såg att svenskarna var lite i underläge mot danskarna. Svenskarna fick mycket hjälp i form av att länderna bistod med skepp och män från deras arméer vilket verkligen hjälpte svenskarna framåt.

Även inom riket skedde förändringar

Det var inte bara utrikes som Sverige var på frammarsch. Under den här tiden ändrades mycket in makten i det svenska riket. Gustav Vasa skapade bestämda former för hur den självständiga statsmyndigheten skulle jobba och när Karl XII kom till makten räddade han det projektet så att det kunde fortlöpa. Det som kom att få plats var ett högadligt riksråd och ett parlamentarisk beslutande. Riksrådet kom också att få börja tjänstgöra i Hovrätten vilket tidigare bara hade varit kungens uppgift. Under den här tiden förändrades mer och fogdarna kom att bli landshövdingar samtidigt som de tidigare läntagarna kom att bli ämbetsmän. Grunden för ett nytt kommunalt styre började ta form även om det inte nådde hela vägen ut till en början.