Sundsvallsbranden 1888

Sundsvallsbranden som bröt ut den 25 juni 1888 var inte den första branden som härjade i Sundsvall, men det var onekligen den största. Branden orsakade inte bara skador för närmare 30 miljoner kronor, den kostade också flera personer deras liv och tusentals människor förlorade sina hem.

Orsaker bakom branden

Måndagen den 25 juni var en fin dag och ingen som bodde i Sundsvall hade förmodligen kunnat drömma om vad som snart skulle hända. Det råder delade meningar om orsaken till hur branden startade, men en teori är att det berodde på en flygande gnista från ett ångfartyg som passerade längst med Selångersån. Gnistan från fartyget gjorde så att ett av husen i närheten tog eld och började brinna. Att det hade varit torrt i markerna en längre tid gjorde inte saken bättre. Gräset var också torrt vilket ledde till att lågorna fick ett ordentligt fäste. Dessutom blåste det rejält den dagen och elden spred sig därför fort mellan trähusen.En av de som var ögonvittne till branden berättade att brandkåren kom med vatten för att släcka elden, men det hjälpte inte. Branden var alltför kraftig. Kyrkklockorna klämtade högt för att varna invånarna om vad som hade hänt och folk ropade panikslaget till varandra att staden var i brand.

Det tog inte mer än några timmar för hela Sundsvall att brinna ner till grunden. Den fina staden hade nu mer eller mindre förvandlats till aska. Nästan alla hus som fanns i Sundsvall försvann i lågorna, och trots eldens snabba spridning hann de flesta människor ta sig till säkerhet men majoriteten av invånarnas tillhörigheter gick inte att rädda.

Uppbyggnad av staden

Uppbyggnad av staden
Uppbyggnad av staden

Hjälpen kom till Sundsvall redan dagen efter den fruktansvärda olyckan. Det skänktes stora mängder material så att staden kunde byggas upp på nytt och tack vare att olyckan hade skett under en av de varma sommarmånaderna så kunde invånarna övernatta i tält en tid framöver. För att se till att inga liknande bränder skulle kunna ske igen såg man till att bygga upp staden i sten istället för i trä. Sundsvalls uppbyggnad var en stor händelse och man valde att använda sig av arkitektur och detaljer som var inspirfrån bland annat renässansen, vilket gav husen sina karaktäristiska utseenden.

Sundsvall idag

Det är inte svårt att lista ut varför Sundsvall stadskärna går under namnet stenstaden, och många av de vackra stenhusen som byggdes efter branden står kvar än idag. Majoriteten av husägarna har lagt ner en stor möda på att bevara stenbyggnadernas skick eftersom de utgör ett kulturminne och representerar en viktig del av stadens historia. Idag utgörs stenstaden av ett distrikt med stort utbud av både affärer, restauranger och kulturevenemang.

För den som vill lära sig mer om Sundsvallsbranden har stadsmuseet i Sundsvall en utställning om brandens framfart och dess återuppbyggnad. Eftersom museet ligger centralt i staden och är det lätt att ta sig dit med hjälp av bil, cykel och kollektivtrafik. Museet har öppet alla dagar i veckan och har dessutom fri entré. Mer information om museets öppettider finns att läsa här.