Lagar och ordning i vikingasamhället

Det går lätt att se att vikingasamhället hade ordningsregler. Många av dem liknar de vi har i vårt samhälle idag, samtidigt såg de helt annorlunda ut. Det är lätt att tro att vikingarnas samhällen i första hand bara handlade om våld och laglöst land om man ser till att de var kända för sina plundringståg. Det var skillnad mellan trälar, män och kvinnor.

Trälarna levde sämst

Trälarna levde sämst
Trälarna levde sämst

Tillvaron för trälarna var betydligt hårdare än för vikingarna själva. De var de lägst stående i samhället. Ofta fick de sova bland djuren, äta sist och maten de fick var ofta utblandat med skalen från säden för att det skulle bli billigare och räcka längre. I jordbruket utförde de också det hårdaste jobbet. Vid riktigt dåliga skördar fick trälarna spä ut skalen, agnarna, med tallbark för att dryga ut degen. Kontrasterna mellan hur folk levde genomsyrade hela samhället och att trälarna hade det sämst var tydligt.

Kvinnorna hade mycket ansvar

När det kom till vem som skötte vad var det tydligt att det var mannen som skötte allt som försiggick utan för hemmets väggar. Männen skötte sysslor som jakt, fiske och mycket av jordbruket. Kvinnor tog hand om allt innanför husets väggar. Det gällde såväl barnpassning som matlagning och att spinna kläder. En sak skiljde vikingafruarna från övriga Europas hushåll under den här tidsepoken och det var att kvinnorna tog hand om hushållets ekonomi. I övriga Europa var det männen som gjorde det.

Regler för hur män och kvinnor skulle bete sig fanns det också. En del regler för skilsmässa fanns det. När männen seglade iväg på sina resor övertog kvinnorna allt ansvar hemmavid. Det innebar att hon hade mycket ansvar som vilade på henne. Allt från ekonomi till att sköta både hushållet, jordbruket och att se efter barnen. Vikingarna hade ett lagsystem som både var avancerat för sin tidsålder och samtidigt väldigt tydligt. En av sakerna som är tydligt är skilsmässoreglerna. Den vanligaste orsaken till skilsmässa var att mannens familj dabbats av fattigdom. Näst på tur kom hustrumisshandel och för det krävdes att mannen hade slagit kvinnan tre gånger för att hon skulle kunna kräva skilsmässa. Allt som krävdes var några vittnen och sedan att hon utropade sin skilsmässa två gånger. En gång vid tröskeln till parets hus och sedan en gång vid parets hus medan vittnena så på.

Det fanns också mer udda regler och en av dem var att kvinnan skulle slippa ett liv i ensamhet och om mannen inte gått till sängs med henne på tre år kunde hon kräva skilsmässa. En ännu mer udda anledning var förbudet för kvinnor att bära mansbyxor och för män att gå i urringade tröjor. Om ens maka eller make inte följde de reglerna hade man också rätt att ta ut skilsmässa.

Vid en skilsmässa följde de yngsta barnen med kvinnan tillbaka till hennes barndomshem medan de äldre barnen bodde kvar med mannen eller följde med kvinnan. Det berodde helt på välstånd och status när det kom till de äldre barnen.