Hur kom egentligen vikingarna till?

Namnet vikingar känner de flesta till. Överallt i Sverige går det att köpa den typiska hatten med två horn. Det få personer vet är vikingar kom till och hur namnet kom till. Det är intressant att inte alla vikingar faktiskt plundrade byar nere i Europa utan att de faktiskt började som handelsmän. Vikingarna har bidragit till att bygga många handelsstationer och städer. Det var under 500-800 talet som nordborna reste söderut och kom att kallas vikingar. De flesta var handelsmän och var fredliga kom åter och byggde relationer, men de som har kommit att beskriva vikingarna är de som anföll byar och städer längs kusterna och sedan plundrade byarna, brände ned dem och dödade invånarna. Det var det sistnämnda som vikingarnas minne lever kvar. Tyskar, friser och fransmän bad i sina kyrkor i stil med “För nordmännens raseri bevara oss milde Herre Gud.” Det är ändå tveksamt att de under sin storhetstid var mer brutala än andra folkslag.

Ordet vikings betydelse

Ordet vikings betydelse
Ordet vikings betydelse

Dt är inte helt klart hur själva namnet viking kom till. Många historier och teorier har det blivit genom åren. Det sägs att det härstammar från ordet vik och att vikingar bodde i vikar, men det är bara en teori. Ordet wig har genom historien använts för krigare och andra ord som beskrivit slagskämpar. Viking stod för dagens motsvarighet till pirat och vikingar var dåtidens pirater. När svenskarna seglade iväg kallades de för varjager eller rus. Troligt är att ordet viking utvecklades allt eftersom.

Hur plundringstågen kom till

Från början seglade nordborna söderut långt före plundringstågen kom till. Det var då fredliga köpman som seglade utanför kusterna i Västeuropa och gjorde affärer. De såg rikedomar och andra värdefulla föremål. När de kom tillbaka hem berättade de om vad de hade sett och upplevt. Det lockade andra att ge sig ut på plundringståg. Teorier om att nordborna under nöd och hungersår seglade söderut för att plundra och att det därigenom började med vikingarnas plundringståg började.   Den odlingsbara marken söderöver i Europa var mer bördig och vikingarna började även ta över land när de såg potentialen i markens värde.

Vikingaskeppens betydelse

Det var under 700-talet de typiska vikingaskeppen började ta form. Vikingarna hade nu utvecklat ett skepp som kunde ta sig fram långt in mot stranden och på så sätt kunde de snabbare överraska byn d hade som mål. Båtarna var väl utvecklade. De var grunda för att kunna gå in nära stranden. Bredden var väl tilltänkt för att de skulle kunna seglas även fast de var grunda. Seglen var gjorda i ylle och tillräckligt stora för att kunna hålla en bra hastighet på 20 knop. Det var inte bara de stora plundringsskeppen som vikingarna byggde.De hade även mindre skepp för fiske, lite större fartyg mer anpassade för handel och de stora krigsskeppen var uppemot 30-40 meter långa. De byggdes av ek förutom i Norge där de byggdes i fur. Skeppen har förändrat historien och utan dessa hade vikingarna inte nått den framgång de fick.