Gustavianska tiden (1772-1809)

Den Gustavianska tiden varade i 37 år under regenterna Gustav III och Gustav IV Adolf som var Sveriges dåvarande regenter. Efter frihetstiden och med ett styre av riksdag och rådet i Sverige var kungens makt begränsad. Det var inte bara kungen som var missnöjd med hur landet styrdes, även bönderna var missnöjda.

Gustav III (1772-1792)

Med stöd från bönderna kom Gustav III till makten 1772 och han satte punkt för frihetstiden genom en lugn statskupp. Under hans styre förändrades rikets strafflagar som blev mildare eller avskaffades. Exempel dödstraff för olika brott reglerades. Gustav III var även mer tolerant för andra religioner och tillät judar och katoliker utöva sina religioner i vissa städer. Han hade ett intresse för teater och språk, där han bland annat grundade Svenska Akademin och flera teatrar i Sverige. Under hans regerings tid kom författare och konstnärer att gynnas, han hade en nära relation till diktaren Carl Michael Bellman. Kulturen på hovet efterliknade de franska Versailles. Den svenska befolkningen under den här tiden började bli missnöjda med Gustav III som kung. Han hjälpte inte folket med det som hade blivit lovat. Missnöjet spred sig enkelt med dåtidens tidningar. Tidningarna hade rätt att skriva om nästan vad som helst efter tryckfrihetslagen från 1766. På 1780-talet började Gustav III förhandsgranska tidningarna för att övervaka folkets åsikter, vilket ledde till att folket tappade förtroendet för honom.När han förklarade krig mot Ryssland 1788 ville han åter igen vinna folkets förtroende. Han påpekade att ryska trupper anföll den finska gränsen och Sverige behövde försvara sig. Hans plan att åter rädda Sverige misslyckades men tack vare den svenska flottan seger 1790 vid Svenskaviken lyckades man få ett fredsvillkor med Ryssland. Adeln var nu väldigt missnöjda med kungen och ett antal adelsmän planerade ett attentat mot honom. Planen sattes i bruk på maskeradbalen på Kungliga Operan 16 mars 1792, då kungen sköts. Gustav III avled några veckor senare.

Gustav IV Adolf (1792-1809)

Napoleon
Napoleon

Gustav IV Adolf ärvde makten efter sin far. Han genomförde en rad reformer i Sverige. Jordbruket utvecklades, näringslivet moderniserades och Sveriges utrikespolitik var hans förbättringar för landet. Det som har haft mest betydelse för Sveriges framtid var Gustav IV Adolfs utrikespolitik. Tillskillnad från sin far hade han en mer fientlig syn till Frankrike. Han föraktade den franska revolutionens idéer som spreds i Europa med Napoleon och hans trupper. Istället skulle han låta Sverige ansluta sig till Storbritannien som var fiender till Frankrike, vilket skulle få ytterst ogynnsamma följder. Napoleon hade inlett en kontinental handelsblockad mot Storbritannien vilket Sverige vägrade eftersom man hade viktiga handelsförbindelser med Storbritannien.Ryssland som var allierade med Frankrike bröt då freden med Sverige 1808 och ryska trupper anföll Finland (tillhörande Sverige). Sverige var inte rustat för krig och höll motstånd i ett halvt år innan man kapitulerade 1809. Samtidigt Rysslands anfall genomförde svenskarna en statskupp mot Gustav IV Adolf, de ansåg att han bar skulden för motgångarna. Han avsattes från den svenska tronen och utvisades från Sverige.Genom fredsuppgörelsen blev Sverige tvunget att ge hela Finland till Ryssland. Genom den uppgörelsen förlorade Sverige en tredjedel av riket och en fjärdedel av befolkningen.