content top

De flesta bodde på landsbygden

De flesta bodde på landsbygden

Under medeltiden bodde de flesta på landsbygden. Idag räknar man med att medeltiden i Sverige började runt år 1050  Kr. Sverige var under den här tiden fortfarande ett jordbrukssamhälle och få städer hade utvecklats.

Fortsätt Läsa

Vikingar lydde under oskrivna lagar

Vikingar lydde under oskrivna lagar

Vikingarna levde under hårda lagar och många lagar var förbundna så att hela familjen blev skyldig om en familjemedlem begick ett brott. Lagsystemet var också bra mycket mer avancerat än vad man kan tro med tanke på vikingarnas vilda leverne. Modellen att hela familjen var ansvarig lyste igenom i hela samhället och familjerna var tätt bundna till varandra. Genom århundradena som vikingatiden var utvecklade sina lagar och regler till att få ett bra lagsystem och lagsystemet vi har idag har utformats utifrån det.

Fortsätt Läsa

Lagar och ordning i vikingasamhället

Lagar och ordning i vikingasamhället

Det går lätt att se att vikingasamhället hade ordningsregler. Många av dem liknar de vi har i vårt samhälle idag, samtidigt såg de helt annorlunda ut. Det är lätt att tro att vikingarnas samhällen i första hand bara handlade om våld och laglöst land om man ser till att de var kända för sina plundringståg. Det var skillnad mellan trälar, män och kvinnor.

Fortsätt Läsa

Hälsa hos vikingarna

Hälsa hos vikingarna

För vikingarna var hälsan ofta god. Till stor del berodde det på att de hade möjlighet till att äta en varierad kost och att det dagliga arbetet var väldigt fysiskt. Den goda hälsan går också att utläsa av att arkeologerna har kunnat konstatera att de va relativt långa på den tiden. Männen var runt 172 cm och kvinnorna runt 160 cm. Jämfört med idag var de knappt en decimeter kortare och det tyder på att de hade tillgång till bra och näringsrik föda.

Fortsätt Läsa

Arbetskraft under vikingatiden

Arbetskraft under vikingatiden

Den största tillgång till samhället under vikingatiden var deras egna släktingar och familj. Det var ofta storfamiljer som levde tillsammans och alla hjälptes åt med att sköta gården och se till att maten räckte till alla hela året.

Fortsätt Läsa

Vikingar – ett äkta bondesamhälle

Vikingar – ett äkta bondesamhälle

Det är lätt att tro att vikingarna var slagskämpar, pirat och krigare, men faktum är att vikingatiden till största del präglades som ett bondesamhälle. Grunden för hela tidsepoken var just att de odlade och tog hand om marken. Det var här grunden för allt byggdes upp och möjligheterna till resorna gjordes. På den här tiden var det kallt och ett hårt klimat att leva i uppe i Norden.

Fortsätt Läsa
content top